Afscheid Henk Holswilder

Henk Holswilder

Eind december is koster-beheerder Henk Holswilder met pensioen gegaan. De bedoeling was om hem op zondag 3 januari na afloop van de dienst te bedanken en feestelijk uit te zwaaien. Daarmee moeten we wachten in verband met het coronaprotocol. In plaats daarvan vindt u hier een videoboodschap, opgenomen op 2 januari jl. Aan het woord komen: Tettje Oelen (voorzitter kerkenraad), Marleen Kruijt-de Ruijter (ouderling-kerkrentmeester) en Henk Holswilder zelf.