Advent

Met de eerste zondag van Advent, zondag 28 november, start het nieuwe kerkelijk jaar. We beginnen met een nieuw leesrooster: tot Epifanie (6 januari) luisteren we naar de eerste hoofdstukken uit het Evangelie naar Lucas.

Dat zijn beroemde verhalen, over de geboorte van Johannes en van Jezus. De eerste is de belichaming van de profetie uit het Oude Testament, hij wordt door Lucas geschetst als 'de nieuwe Samuël', de profeet die de weg voor de koning van Israël bereidt. Jezus wordt in dit licht gezien als 'de nieuwe David', de koning naar Gods hart.

Maar er zijn meer lagen in het verhaal van Lucas, veel meer lagen. Zo spelen de moeders, Elisabeth en Maria, een hoofdrol. Ook zij roepen herinneringen op aan het Oude Testament, aan de aartsmoeders en aan Hanna, de moeder van Samuël. Allemaal 'onvruchtbare' vrouwen, die weten dat het niet vanzelfsprekend is een kind op de wereld te zetten. Dat de toekomst ontvangen wordt, en niet gemaakt. We lezen de verhalen over hen en over hun mannen, opdat ook wij niet vergeten dat we onze toekomst eerst ontvangen, om er vervolgens ook iets van te maken.

Ik wens u allen een goede adventstijd toe,
met een hartelijke groet, René Venema (predikant De Verbinding)

Afbeelding: Rombout van Troyen, de aankondiging aan Zacharias