Actie Syrië

Op zondag 10 november is er na afloop van dienst speciale aandacht voor de Actie Syrië. De kerkenraad van De Verbinding heeft er voor gekozen om in 2019-2020 aan het landelijke project van Kerk in Actie mee te doen. We besteden aandacht aan de situatie in Syrië, doen voorbede en streven er naar om € 10.000 bij elkaar te krijgen uit de opbrengsten van de markten en bijzondere acties, bestemd voor de wederopbouw van kerken in Syrië. Op zondag 10 november wordt gestart met de verkoop van 'bouwstenen' en andere producten.

Foto: Kerk in Actie