Actie Kerkbalans 2022

'Geef vandaag voor de kerk van morgen': onder dit motto start op zondag 16 januari de Actie Kerkbalans. Ook dit jaar willen we als Protestantse Gemeente Leiden graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Samen bouwen we aan de kerk van morgen, voor de generaties die komen. Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen!

De begroting van de PGL voor 2022 laat een tekort zien van € 114.000, vooral als gevolg van teruggelopen inkomsten uit commerciële activiteiten door het coronavirus. Het zou dan ook geweldig zijn als u uw bijdrage voor 2022 - als het enigszins mogelijk is - wilt verhogen.

De komende week gaan vrijwilligers van De Verbinding weer op pad om de bekende envelop bij u te bezorgen. Zij zullen dit met inachtneming van de coronamaatregelen op een verantwoorde manier doen.

Degenen die hun toezegging digitaal doen ontvangen een e-mail om de toezegging te kunnen doen.