Actie Kerkbalans 2021 - laatste week

Afgelopen week is de envelop voor de Actie Kerkbalans bij u bezorgd. Deze week komt één van onze vrijwilligers de antwoordenvelop weer bij u ophalen. Legt u deze alstublieft alvast klaar? Mocht de enveloppe deze week niet opgehaald worden, wilt u deze dan opsturen of in de bus doen bij het Kerkelijk Bureau (Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden)?

Degenen die meedoen aan ‘Kerkbalans digitaal’ hebben afgelopen week een e-mail met een link ontvangen om hun toezegging digitaal te doen. Mocht u deze email niet hebben ontvangen, laat u dat dan weten aan het Kerkelijk Bureau, info@kerkelijkbureauleiden.nl.

Wij hopen dat ook u een – digitale – toezegging hebt gedaan!

Veel dank aan iedereen die een toezegging doet! Veel dank aan alle vrijwilligers die deze weken weer op pad zijn geweest!