Actie Kerkbalans 2021

Deze week gaan onze vrijwilligers weer op pad om de bekende envelop van de Actie Kerkbalans bij u te bezorgen. Zij kunnen dit met inachtneming van het coronaprotocol op een verantwoorde manier doen. Degenen die zich hebben aangemeld voor ‘Kerkbalans digitaal’ ontvangen een e-mail om een toezegging te kunnen doen. Ook dit jaar hopen en rekenen wij weer op uw bijdrage!

Met uw gift hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven steunen. Wij zijn heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan maar willen u niet verhelen dat onze begroting voor 2021 op een behoorlijk tekort afstevent (ca. € 80.000) als gevolg van teruggelopen inkomsten door het coronavirus. Daarom vragen wij u om – als het maar enigszins kan – uw bijdrage te verhogen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen wil de kerk heel graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam voor elkaar zijn. Helpt u mee? Dankzij uw gift vandaag blijven onze Hooglandse Kerk, Marekerk, Vredeskerk, De Regenboog en De Pelgrim ook morgen een plek van betekenis.

 

Bijlagen: