Actie Kerkbalans 2020

Deze  week wordt de envelop voor Actie Kerkbalans bij u bezorgd. Of u hebt een e-mail ontvangen om mee te doen aan Kerkbalans Digitaal. De kerk bestaat uit mensen die hun talenten inzetten om samen iets te laten zien van het 'koninkrijk van God', de wereld zoals ze bedoeld is. Die talenten bestaan uit vaardigheden, energie en tijd, en ook uit financiële gaven. Voor de aanstelling van de predikant, de kerkelijk werker, de organist en koster, en voor het beheer van de gebouwen en vele andere zaken binnen de Protestantse Gemeente Leiden is ook Geloofsgemeenschap De Verbinding aangewezen op uw bijdrage. We hopen op uw steun!

Wilt u informatie over de Actie Kerkbalans of over de ledenadministratie, dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Leiden.