Actie Kerkbalans 2019

Zaterdag 19 januari gaat Kerkbalans 2019 officieel van start, om 13.00 uur worden door het hele land de kerkklokken geluid, ook in onze Leidse kerken. In de week  van 21 januari worden de enveloppen rondgebracht in de wijken en op maandag 28 en dinsdag 29 januari worden ze weer opgehaald. Of, indien u zich hiervoor heeft aangemeld, krijgt u digitaal bericht over Kerkbalans 2019.

Sinds de vroege middeleeuwen zijn er kerken in Leiden. Al is de betrokkenheid bij de kerk aanzienlijk minder dan toen, kerken maken nog altijd deel uit van het Leidse stadsbeeld – niet alleen als gebouw maar ook als instituut. Kerken dragen bij aan de stad en de wereld. Hun rol is veranderd, maar hun opdracht – Gods woord in stand houden en doorgeven - is gebleven. Daarom heeft de kerk bestaansrecht. Immers, hoe verschillend we soms ook zijn, wij streven ernaar om geloof, gemeenschap en maatschappelijke relevantie in kernwaarden zichtbaar te maken. Deze waarden willen wij delen met mensen buiten de kerk: inspiratie, saamhorigheid, verzoening, gastvrijheid, openheid en hulpvaardigheid.
Een financiële bijdrage geven, waarom? In de brochure die u zal ontvangen vertellen gemeenteleden over tal van reguliere en bijzondere activiteiten, waardoor zij zich verbonden voelen met onze kerk. Ook in 2019 zullen nieuwe activiteiten in gang worden gezet en hiervoor is uw bijdrage hard nodig!