Aanmelden Running Dinner van start!

Vanaf heden is het weer mogelijk om u alvast aan te melden voor het Running Dinner op zaterdag 24 september 2022. 

Gast en kok
U kunt zich opgeven als gast of kok of beide. Een gast aan tafel kan zelf ook kok zijn voor een andere gang. In de week voorafgaand aan het Running Dinner krijgt de kok te horen hoeveel personen er daadwerkelijk komen eten. De kok kan zelf aangeven hoeveel personen hij/zij maximaal kan ontvangen.

Opgave is mogelijk tot en met uiterlijk dinsdag 6 september 2022.

  • Online via de aanmeldbutton op de voorpagina van de website.
  • Opsturen: Running Dinner, p/a Inge Feiken, Moddermanstraat 42, 2313 GS Leiden
  • Inleveren: In een envelop o.v.v. Running Dinner in: doos in Vredeskerk, doos in de Wijkplaats.