Aanmelden Running Dinner

Naar aanleiding van het grote succes van de afgelopen jaren wordt, nu alweer voor de 4e keer, het Running Dinner georganiseerd. Wij nodigen u hierbij allen uit om u via deze link alvast op te geven voor deelname aan dit gezellige onderdeel van het startweekend van geloofsgemeenschap de Verbinding op zaterdag 21 september.

Wat is een Running Dinner?
Het in kleine groepjes bij elkaar thuis delen van de maaltijd. Het gaat hierbij om de gastvrijheid en het elkaar ontmoeten. Mensen stellen hun huis open voor gasten; anderen zijn gast aan hun tafel. De maaltijd bestaat uit drie gangen. Voor elke gang gaan de deelnemers weer naar een volgend adres. Pas vlak van tevoren, krijgt iedereen te horen waar dat zal zijn. Uiteraard is dat adres voor eenieder anders. Zo kom je steeds verschillende mensen tegen en leer je elkaar van een heel andere kant kennen. Voor de laatste gang treffen we elkaar allemaal in de Vredeskerk. Hier kunnen we napraten en onze ervaringen met elkaar delen.

Gast en kok
U kunt zich opgeven als gast of kok of beide. Een gast aan tafel kan zelf ook kok zijn voor een andere gang. Zo wordt het soms letterlijk "rennen" tussen de gangen om op tijd thuis te zijn om de eigen gasten te ontvangen. Een leuke uitdaging die ook tot gespreksstof leidt. In de week voorafgaand aan het Running Dinner krijgt een kok te horen welke gang hij of zij gaat bereiden en voor hoeveel personen.

Let op: opgave kan tot en met uiterlijk 8 september 2019.

Voor eventuele vragen kunt u zich per e-mail tot ons richten.