30 kerkgangers vanaf Pinksteren!

Vanaf Pinksteren is het weer mogelijk de diensten fysiek in de Vredeskerk mee te vieren! De ontwikkelingen van de corona-besmettingscijfers in de afgelopen weken bieden ruimte voor de aanwezigheid van 30 kerkgangers (excl. medewerkers). Tevens gaat het aantal cantorijleden dat meewerkt aan de dienst van 2 naar 4. Ook de kinderkerk zal vanaf Pinksteren weer in het kerkgebouw gehouden worden, maar nog wel apart van de dienst in de kerkzaal.

Wilt u met Pinksteren of de weken daarna de dienst meevieren in het kerkgebouw? Aarzelt u niet en laat het weten aan de scriba, Marja van Male.

In het gebouw gelden de gebruikelijke regels: afstand houden, handen desinfecteren, mondkapje op bij verplaatsingen, geen samenzang

Afbeelding: PKN Damwâld