25 september startzondag

Op zondag 25 september krijgt de kerkdienst een extra accent als start van de diverse activiteiten in onze wijkgemeente. Van jong tot oud, van cantorij tot kinderkerk verleent er medewerking aan, velen zijn al intensief betrokken bij de voorbereiding.
Met elkaar proberen we in deze moeilijke situatie gemeente van Christus te zijn. Dat vraagt veel inzet en een grote bijdrage van velen.

Om ons te verdiepen en te concentreren vieren we deze zondag rond het thema: wat is de kern van ons kerk- en gemeentezijn? Wat is dat bouwen aan de kerk? Hoe ziet die kerk er uit? De bijbeltekst die ons daarbij de wegwijst is uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vers 1–10. Petrus schrijft over Jezus als de levende steen, en roept ook ons op om levende stenen te zijn.

Voorganger: Jos Wolthaus, emerituspredikant