Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 21 november 2021, 10.00

Naam: 

Derde zondag van de Voleinding, laatste zondag kerkelijk jaar

Schriftlezingen: 

Psalm 90

Voorganger: 

G.J. Venema

Bijzonderheden: 

Dienst van Schrift en Tafel