Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 13 september 2020, 10.00

Naam: 

15e zondag na Pinksteren

Schriftlezingen: 

Matteüs 18:21-35

Voorganger: 

Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant

Bijzonderheden: 

U bent welkom in de dienst! Opgave vooraf i.v.m. het coronaprotocol bij de scriba; tel. 06 18 04 83 63‬

Bijlage: