Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 30 augustus 2020, 10.00

Naam: 

13e zondag na Pinksteren

Voorganger: 

René Venema, predikant De Verbinding

Bijzonderheden: 

Dienst van Schrift en Tafel. Iedereen is weer zonder uitnodiging welkom in de dienst. Wel vooraf aanmelden bij scriba Marja van Male, tel. 06-18048363.