Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 16 augustus 2020, 10.00

Naam: 

11e zondag na Pinksteren

Voorganger: 

Jorine de Klerk, kerkelijk werker ouderenpastoraat De Verbinding en Zuidwest

Bijzonderheden: 

Iedereen is weer zonder uitnodiging welkom in de dienst. Wel vooraf aanmelden bij scriba Marja van Male, tel. 06-18048363.

Bijlage: