Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 2 augustus 2020, 10.00

Naam: 

9e zondag na Pinksteren

Schriftlezingen: 

Matteüs 14:13-21

Voorganger: 

Jeroen Bellwinkel, emeritus predikant

Bijzonderheden: 

Beperkt aantal aanwezigen i.v.m. de coronacrisis. Reservering vooraf. Meer informatie in de nieuwsbrief of bij scriba@deverbindingleiden.nl

Bijlage: