Kerkdienst

Datum en tijd: 

vrijdag 10 april 2020, 20.30

Naam: 

Goede Vrijdag

Schriftlezingen: 

Exodus 12:29-42; Matteüs 27:33-44 / 27:45-56 / 27:57-61

Voorganger: 

ds René Venema

Bijzonderheden: 

Er zal geen samenkomst in de Vredeskerk zijn. Een alternatieve dienst wordt uitgezonden op deze website.