Kerkdienst

Datum en tijd: 

donderdag 9 april 2020, 20.30

Naam: 

Witte Donderdag

Schriftlezingen: 

Matteüs 26:17-30

Voorganger: 

ds René Venema

Bijzonderheden: 

Er zal geen samenkomst in de Vredeskerk zijn. Een alternatieve dienst wordt uitgezonden op deze website.