Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 5 april 2020, 10.00

Naam: 

Palmzondag

Schriftlezingen: 

Matteüs 21:-1-11

Voorganger: 

ds René Venema

Bijzonderheden: 

Er zal geen samenkomst in de Vredeskerk zijn. Een alternatieve dienst wordt uitgezonden op deze website.

Bijlage: