Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 8 maart 2020, 10.00

Naam: 

Reminiscere

Schriftlezingen: 

Exodus 4:18-31; Amos 9:7; Matteüs 5:43-48; Kolossenzen 1:15-18

Voorganger: 

ds Jos Wolthaus

Bijlage: