Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 21 juli 2019, 10.00

Naam: 

6e zondag na Pinksteren

Schriftlezingen: 

Lucas 10:38-42; Johannes 11:1-44

Voorganger: 

René Venema, predikant De Verbinding

Bijlage: