Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 21 april 2019, 10.00

Naam: 

Pasen

Schriftlezingen: 

Lucas 24:13-35

Voorganger: 

René Venema, predikant De Verbinding

Bijzonderheden: 

Dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. Dawwagiem, o.l.v. Peter Groot

Bijlage: