Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 24 februari 2019, 10.00

Naam: 

Sexagesima, 60e voor Pasen

Schriftlezingen: 

Exodus 22:24-26; Lucas 6:27-38

Voorganger: 

René Venema, predikant De Verbinding

Bijzonderheden: 

Doopdienst

Bijlage: