Nieuws

Op zondag 26 maart vindt het jaarlijkse Open Podium plaats. Buurtgenoten treden voor u op met een gevarieerd muziekprogramma: van klassiek tot pop, van gospel tot wereldmuziek. Er doen dit jaar...

Ook dit jaar houden we in de veertigdagentijd gemeentemaaltijden, nu voor het eerst als geloofsgemeenschap De Verbinding. Vrijwilligers bereiden iedere woensdag een eenvoudige, maar heerlijke...

Na afloop van de dienst op zondag 12 maart gaat de kerkenraad graag met gemeenteleden in gesprek over de missie, visie en kernwaarden van De Verbinding zoals die in het concept van het beleidsplan...

Vrijdag 3 maart is de oecumenische viering van Wereldgebedsdag in Leiden. Deze zal gevierd worden in de Vredeskerk. Het thema is: Eerlijk? Wat is eerlijk? Naar aanleiding van de gelijkenis van de...

Op woensdag 22 februari kunt u deelnemen aan een workshop met informatie en een geleide meditatie in het kader van 500 jaar Reformatie. De worskshop wordt geleid door dominee Ellis Ezinga (Leiden...

De jaarlijkse boeken- en speelgoedmarkt wordt gehouden op zaterdag 11 februari van 10.00-14.00 uur. Een gezellig evenement met voor elk wat wils. We zorgen voor een nieuwe voorraad boeken en leuk...

Voor 2017 hebben de jongeren van De Verbinding als collectedoel gekozen: Warchild. De opbrengst van de collecten van de jeugdkapel en de kindernevendienst gaan naar dit doel, evenals de inhoud van...

Op zondag 8 januari is er in de Vredeskerk een cantatedienst. In de dienst wordt uitgevoerd: 'Singet dem Herrn ein neues Lied', de cantate die Dieterich Buxtehude (1637-1707) schreef bij het begin...

Zondag 1 januari 2017
de octaaf van Kerst
10.00 uur
koffiedrinken en nieuwjaarwensen

10.45 uur
kerkdienst
Caroline 't Hoen zingt: 'Priez pour paix', van...

Vooraankondiging Derde Leidse Kerkmuziekdag
7 oktober 2017
'Zingen in je eigen taal
'

De derde Leidse Kerkmuziekdag zal plaatsvinden op zaterdag 7...

Pagina's