Nieuws

In de Stille Week vieren we op maandag-, dinsdag- en woensdagavond een oecumenische vesper samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente en de Oud-Katholieke Parochie. Het vieren van deze vespers is...

Op zondag 9 april is het Palmzondag. De kinderen gaan op die ochtend palmpaasstokken maken. Zij starten meteen in de kindernevendienstruimte. Aan het einde van de dienst dragen zij de stokken in...

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van...

Van ‘Laatste Avondmaal’ tot ‘Maaltijd van de Heer’: een leerhuis over de invloed van Luther op de afbeeldingen van het Laatste Avondmaal

In de geschiedenis van de beeldende kunst over het...

Op zondag 26 maart vindt het jaarlijkse Open Podium plaats. Buurtgenoten treden voor u op met een gevarieerd muziekprogramma: van klassiek tot pop, van gospel tot wereldmuziek. Er doen dit jaar...

Ook dit jaar houden we in de veertigdagentijd gemeentemaaltijden, nu voor het eerst als geloofsgemeenschap De Verbinding. Vrijwilligers bereiden iedere woensdag een eenvoudige, maar heerlijke...

Na afloop van de dienst op zondag 12 maart gaat de kerkenraad graag met gemeenteleden in gesprek over de missie, visie en kernwaarden van De Verbinding zoals die in het concept van het beleidsplan...

Vrijdag 3 maart is de oecumenische viering van Wereldgebedsdag in Leiden. Deze zal gevierd worden in de Vredeskerk. Het thema is: Eerlijk? Wat is eerlijk? Naar aanleiding van de gelijkenis van de...

Op woensdag 22 februari kunt u deelnemen aan een workshop met informatie en een geleide meditatie in het kader van 500 jaar Reformatie. De worskshop wordt geleid door dominee Ellis Ezinga (Leiden...

De jaarlijkse boeken- en speelgoedmarkt wordt gehouden op zaterdag 11 februari van 10.00-14.00 uur. Een gezellig evenement met voor elk wat wils. We zorgen voor een nieuwe voorraad boeken en leuk...

Pagina's