'Het begin van de wereld...'

‘Het begin van de wereld...’:
een gesprek tussen Babylon en Israël

In het najaar start een bijzonder leerhuis van De Verbinding. Bekende verhalen uit het eerste bijbelboek Genesis worden naast teksten uit Mesopotamië gelegd. De bijbelse verhalen over schepping komen blijkbaar niet uit de lucht vallen, maar maken deel uit van de antieke cultuur van het Nabije Oosten. Door kennis van die cultuur kun je de Bijbel in de context lezen en begrijpen.