Eerste beleidsplan De Verbinding

In het afgelopen jaar heeft een groot aantal gemeenteleden een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het eerste beleidsplan van De Verbinding. Het concept van dat plan is gereed.

Het laatste woord is nu aan de leden van onze geloofsgemeenschap. De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het gemeenteberaad op woensdag 31 mei om 20.00 uur in de Vredeskerk. Na een korte toelichting op de totstandkoming van het beleidsplan is er ruimte voor vragen en discussie, waarna de kerkenraad uw instemming zal vragen met het beleidsplan.