Catechisaties

Basiscatechisatie

Kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs kunnen in de Vredeskerk deelnemen aan de basiscatechisatie. In wekelijkse bijeenkomsten leren de kinderen over Bijbelse verhalen en de christelijke traditie, maar ook over andere religies. Dat gebeurt op een gevarieerde en speelse manier. Regelmatig worden ook excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld kerken in Leiden, de Leidse synagoge of een moskee, de Voedselbank Leiden, etc.
De bijeenkomsten vinden plaats in de periode september-april, op woensdagavond van 19.00-19.45 uur.
Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Petra Bos of met dominee René Venema.

Belijdeniscatechisatie

Belijdenis doen is een unieke ervaring en de voorafgaande catechisatie ook. In geloofsgemeenschap De Verbinding wordt belijdenis van geloof in principe gedaan in de dienst op Paasavond, het hart van het kerkelijk jaar. Op weg naar dat moment leggen we in de voorafgaande maanden een weg af met gesprekken over vertrouwen maar ook over twijfels, over de Bijbel en de chirstelijke traditie, over kerk en samenleving.
Heb je interesse, of overweeg je belijdenis te gaan doen? Je kunt een oriënterend gesprek hebben met dominee René Venema. Daarna kun je kijken of je meedoet. De definitieve beslissing om belijdenis te doen neem je pas aan het eind van de catechisatieperiode.

 

Foto: