Oecumene

Verscheidenheid aan kerkelijke tradities beschouwen we niet als een teken van verdeeldheid, maar van rijkdom.

Daarom is de samenwerking met andere kerken iets wat verrijkend is. Twee keer per jaar vieren we een oecumenische dienst samen met de Oud-Katholiek en met de Evangelisch Lutherse Gemeente. De diensten kennen wisselend een oud-katholieke, lutherse of calvinistische rite en worden gevierd in de Vredeskerk.

In de Stille of Goede Week (vóór Pasen) zijn er oecumenische vespers die in de Oud-Katholieke Kerk worden gevierd.