Gesprekskringen

Theologische leeskring

Hebt u zin de diepte in te gaan? Wilt u meer weten over theologische onderwerpen, of zaken die daarmee samenhangen? In de theologische leeskring kunt u onder deskundige leiding samen in gesprek gaan en veel opsteken. Dat doen we door met elkaar gedurende een seizoen een boek te lezen en te bespreken. De keuze van het boek is aan de deelnemers. De theologische leeskring komt maandelijks bijeen op woensdagavond, in de Vredeskerk.

Geloven met je kind, geloven in je kind

Voor ouders met kinderen in de leeftijd 0 -12 jaar is er een kring om je ervaringen met opvoeding te delen, en in het bijzonder te spreken over de rol die het geloof daarbij kan spelen. Hoe vertel je bijbelverhalen aan je kind(eren)? Sta je wel eens met je mond vol tanden als zij vragen stellen over het leven en de dood, over aarde en hemel, over God? Wat betekent dat voor je eigen geloof?
Ouders zijn welkom om samen of elkaar afwisselend aan deze kring deel te nemen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dominee René Venema.

 

Foto: