Visitatie: pastoraal bezoek voor de gemeente

De Verbinding ontvangt visitatie. Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de plaatselijke gemeente en indien mogelijk mee te denken in problemen, kortom de gemeente te stimuleren en te bemoedigen. Gemeentelden kunnen in gesprek met de visitatoren, ds Karel Koekkoek en dhr Niek van der Perk op 7 november, tussen 19.30 en 20.00 uur.

Aansluitend gaan de visitatoren in gesprek met de kerkenraad. 's Middags is er een afzonderlijk gesprek met Jorine de Klerk, kerkelijk werker, en René Venema, predikant.