Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 28 april 2019, 20.15

Naam: 

Beloken Pasen

Schriftlezingen: 

Lucas 24:36-53

Voorganger: 

M. Driessen, emeritus predikant