Kerkdienst zondag 28 juni 2020

Aan deze dienst werken mee:

  • Voorganger: ds Bert Boter
  • Organist/pianist: Maarten Boonstra
  •  Ouderling van dienst: Theo Krispijn
  •  Diaken van dienst: Emmy Bergsma

Collecten
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag!

Voor zondag 28 juni tot en met zaterdag 4 juli zijn de collectedoelen:

  • 1e collecte: Diaconie
  • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden
  • 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers

Download de Givt-app en voer eenmalig de registratie uit. U geeft daarbij een machtiging om de door u gekozen bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk gewenst moment worden stopgezet.

Voeg desgewenst ‘collecte 2’ en ‘collecte 3’ toe en bepaal het bedrag dat u wilt geven per rondgang. Scan onderstaande QR-code of zoek het kerkgebouw in de lijst.

Givt app - QR code

Uw giften ontvangen we het liefst via de app. Dat gebeurt anoniem: het is voor de PGL niet te zien van welke bankrekening de gift afkomstig is.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. ‘28 juni 2020, De Verbinding’.

Tekst downloaden
De tekst van de verkondiging kunt u downloaden. Wilt u hem doorgeven aan geïnteresseerden die niet beschikken over internet? Zo houden we contact met elkaar.
Ook de orde van dienst kunt u downloaden.

Reacties en opmerkingen op deze dienst zijn welkom.

Beluister alleen het geluidsbestand van de kerkdienst:

Bijlagen: 

Reageren

We stellen uw reactie op de video-kerkdienst erg op prijs! U kunt reageren op de inhoud van de dienst. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe u de kwaliteit van de uitzending hebt ervaren.