Kerkdienst zondag 22 maart 2020

Aan deze dienst werken mee:

  • Voorganger: ds René Venema
  • Organist/pianist: Maarten Boonstra
  • Ouderling van dienst: Marieke Boter
  • Diaken van dienst: Astrid Krispijn

Orgelspel

  • begin dienst: Pastorale van Domenico Zipoli (1688 - 1726)
  • einde dienst: Pastorale uit Das Holsteinische Orgelbüchlein van Hans Friedrich Micheelsen (1902 - 1973)

Collecten
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag!

U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL71 INGB 0678 6510 94 ten name van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. ‘De Verbinding, 22 maart’.  

De helft van de opbrengst is bestemd voor de diaconie, de andere helft voor de Protestantse gemeente te Leiden.

Uitzending op televisie
Deze dienst wordt op zondag 22 maart ook uitgezonden via Unity TV, om 10.00 en om 17.00 uur.

Tekst downloaden
De tekst van de verkondiging kunt u downloaden. Wilt u hem doorgeven aan geïnteresseerden die niet beschikken over internet? Zo houden we contact met elkaar.
Ook de orde van dienst kunt u downloaden.

Reacties en opmerkingen op deze dienst zijn welkom.

Beluister alleen het geluidsbestand van de kerkdienst:

Bijlagen: 

Reageren

We stellen uw reactie op de video-kerkdienst erg op prijs! U kunt reageren op de inhoud van de dienst. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe u de kwaliteit van de uitzending hebt ervaren.