Kerkdienst zondag 21 november 2021

Aan deze dienst werken mee:

  • Voorganger: René Venema
  • Ouderling van dienst: Tetsje Oelen
  • Diaken van dienst: Wim Plantenga
  • Muzikale medewerking:
    • Maarten Boonstra - orgel en piano
  • Technische realisering uitzending: Bram van Rossen - geluid; Jan Hendrik Labots - beeld; Peter Baan - website

En verder vele vrijwilligers, onder wie de leiding van de kinderkerk, de koster, de corona-coördinator, de commissie van ontvangst, de bloemendienst.

Collecten
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag!

Voor zondag 21 november tot en met zaterdag 27 november zijn de collectedoelen:

  • 1e collecte: Het werk van diaconaal centrum De Bakkerij
  • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden
  • 3e collecte: Omzien naar elkaar: landelijk pastoraat

Download de Givt-app en voer eenmalig de registratie uit. U geeft daarbij een machtiging om de door u gekozen bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk gewenst moment worden stopgezet.

Kies ‘Vredeskerk’ uit de lijst van gebouwen of scan onderstaande QR-code.

Givt app - QR code

Attentie! Om bij te dragen aan de 2e of 3e collecte op een zondag, dient u in de app handmatig eerst deze collecten afzonderlijk toe te voegen aan het lijstje om vervolgens het bedrag te kunnen invoeren.

Uw giften ontvangen we het liefst via de app. Dat gebeurt anoniem: het is voor de PGL niet te zien van welke bankrekening de gift afkomstig is.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. ‘21 november, De Verbinding’.

Tekst downloaden
De orde van dienst kunt u downloaden. Wilt u hem doorgeven aan geïnteresseerden die niet beschikken over internet? Zo houden we contact met elkaar.

Reacties en opmerkingen op deze dienst zijn welkom.

Bijlagen: 

Reageren

We stellen uw reactie op de video-kerkdienst erg op prijs! U kunt reageren op de inhoud van de dienst. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe u de kwaliteit van de uitzending hebt ervaren.