Kerkdienst zondag 20 november 2022

Aan deze dienst werken mee:

  • Voorganger: Frank Rooze
  • Ouderling van dienst: Theo Krispijn
  • Diaken van dienst: Emmy Bergsma
  • Organist: Maarten Boonstra
  • Technische realisering uitzending: beeld en geluid door leden van het beamteam; website door webteam.

En verder vele vrijwilligers, onder wie de koster, de commissie van ontvangst, de leiding van de kinderkerk en de jeugdkapel, en de bloemendienst.

Collecten
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag!

Voor zondag 20 november tot en met zaterdag 26 november zijn de collectedoelen:

  • 1e collecte: Diaconie PgL voor het draaiend houden van De Bakkerij
  • 2e collecte: Algemeen Kerkenwerk Protestantse gemeente Leiden
  • 3e collecte: Jeugdwerk in de eigen wijk

Download de Givt-app en voer eenmalig de registratie uit. U geeft daarbij een machtiging om de door u gekozen bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk gewenst moment worden stopgezet.

Kies ‘Vredeskerk’ uit de lijst van gebouwen of scan onderstaande QR-code.

Givt app - QR code

Attentie! Om bij te dragen aan de 2e of 3e collecte op een zondag, dient u in de app handmatig eerst deze collecten afzonderlijk toe te voegen aan het lijstje om vervolgens het bedrag te kunnen invoeren.

Uw giften ontvangen we het liefst via de app. Dat gebeurt anoniem: het is voor de PGL niet te zien van welke bankrekening de gift afkomstig is.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. '20 november 2022, De Verbinding’.

Tekst downloaden
De orde van dienst kunt u downloaden. Wilt u hem doorgeven aan geïnteresseerden die niet beschikken over internet? Zo houden we contact met elkaar.

Reacties en opmerkingen op deze dienst zijn welkom.

Bijlagen: 

Reageren

We stellen uw reactie op de video-kerkdienst erg op prijs! U kunt reageren op de inhoud van de dienst. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe u de kwaliteit van de uitzending hebt ervaren.