Kerkdienst zondag 2 juni 2024

Aan deze dienst werken mee:

  • Voorganger: ds. René Venema
  • Ouderling van dienst: Bas van Velzen
  • Diaken van dienst: Bas Oerlemans
  • Organist: Maarten Boonstra
  • Technische realisering uitzending: beeld en geluid door leden van het beamteam; website door webteam.

En verder vele vrijwilligers, onder wie de koster, de commissie van ontvangst, de leiding van de kinderkerk en de jeugdkapel, en de bloemendienst.

CollectenQR code Appostel
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag!

Voor zondag 2 juni tot en met zaterdag 8 juni zijn de collectedoelen:

  • 1e collecte: het werk van diaconaal centrum De Bakkerij
  • 2e collecte: Algemeen kerkenwerk Protestantse Gemeente Leiden
  • 3e collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen

U kunt nu en gedurende de komende week digitaal bijdragen met de app Appostel.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. '2 juni 2024, De Verbinding’.

Tekst downloaden
De orde van dienst kunt u downloaden. Wilt u hem doorgeven aan geïnteresseerden die niet beschikken over internet? Zo houden we contact met elkaar.

Reacties en opmerkingen op deze dienst zijn welkom.

Bijlagen: 

Reageren

We stellen uw reactie op de video-kerkdienst erg op prijs! U kunt reageren op de inhoud van de dienst. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe u de kwaliteit van de uitzending hebt ervaren.