Kerkdienst zondag 2 augustus 2020

Aan deze dienst werken mee:

  • Voorganger: Jeroen Bellwinkel
  • Organist/pianist: Maarten Boonstra
  • Ouderling van dienst: Peter Baan
  • Diaken van dienst: Astrid Krispijn
  • Leden van de cantorij: Astrid Krispijn, Petra Bosch, Peter Galjaard, Theo Krispijn

En verder vele vrijwilligers, onder wie de leden van het beamteam, van de commissie van ontvangst en van de bloemendienst, de koster en de hulpkosters.

Collecten
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag!

Voor zondag 2 tot en met zaterdag 8 augustus zijn de collectedoelen:

  • 1e collecte: Het werk van Diaconaal Centrum De Bakkerij
  • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden
  • 3e collecte: Huur en onderhoud kerkelijke gebouwen

Download de Givt-app en voer eenmalig de registratie uit. U geeft daarbij een machtiging om de door u gekozen bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk gewenst moment worden stopgezet.

Voeg desgewenst ‘collecte 2’ en ‘collecte 3’ toe en bepaal het bedrag dat u wilt geven per rondgang. Kies ‘Vredeskerk’ uit de lijst van gebouwen of scan onderstaande QR-code.

Givt app - QR code

Uw giften ontvangen we het liefst via de app. Dat gebeurt anoniem: het is voor de PGL niet te zien van welke bankrekening de gift afkomstig is.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. ‘2 augustus 2020, De Verbinding’.

Tekst downloaden
De orde van dienst kunt u downloaden. Wilt u hem doorgeven aan geïnteresseerden die niet beschikken over internet? Zo houden we contact met elkaar.

Reacties en opmerkingen op deze dienst zijn welkom.

Bijlagen: 

Reageren

We stellen uw reactie op de video-kerkdienst erg op prijs! U kunt reageren op de inhoud van de dienst. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe u de kwaliteit van de uitzending hebt ervaren.