Kerkdienst zondag 18 oktober 2020

Aan deze dienst werken mee:

  • Voorganger: Ellis Ezinga
  • Organist: Maarten Boonstra
  • Ouderling van dienst: Peter Baan
  • Diaken van dienst: Emmy Bergsma
  • Leden van de cantorij: Janneke van Rossen; Martine Rooze; Hans Nuhoff; Mark Zwijsen
  • Technische realisering uitzending: geluid - Jan Hendrik Labots; beeld - Martin Vreeken; website - Peter Baan

En verder vele vrijwilligers, onder wie de leden van het beamteam, van de commissie van ontvangst en van de bloemendienst, de koster en de hulpkosters.

Collecten
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag!

Voor zondag 18 tot en met zaterdag 24 oktober zijn de collectedoelen:

Download de Givt-app en voer eenmalig de registratie uit. U geeft daarbij een machtiging om de door u gekozen bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk gewenst moment worden stopgezet.

Voeg desgewenst ‘collecte 2’ en ‘collecte 3’ toe en bepaal het bedrag dat u wilt geven per rondgang. Kies ‘Vredeskerk’ uit de lijst van gebouwen of scan onderstaande QR-code.

Givt app - QR code

Uw giften ontvangen we het liefst via de app. Dat gebeurt anoniem: het is voor de PGL niet te zien van welke bankrekening de gift afkomstig is.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. ‘18 oktober 2020, De Verbinding’.

Tekst downloaden
De orde van dienst kunt u downloaden. Wilt u hem doorgeven aan geïnteresseerden die niet beschikken over internet? Zo houden we contact met elkaar.

Reacties en opmerkingen op deze dienst zijn welkom.

Bijlagen: 

Reageren

We stellen uw reactie op de video-kerkdienst erg op prijs! U kunt reageren op de inhoud van de dienst. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe u de kwaliteit van de uitzending hebt ervaren.