Kerkdienst zondag 17 mei 2020

Aan deze dienst werken mee:

    • Voorganger: ds René Venema
    • Organist/pianist: Maarten Boonstra
    • Ouderling van dienst: Peter Baan
    • Diaken van dienst: Inge Feiken

Collecten
Wilt u bijdragen in de collecte? Graag! Voor alle wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Leiden is het mogelijk  om digitaal te geven voor de collecten.

Voor zondag 17 mei zijn de collectedoelen:

    • 1e collecte: Diaconie
    • 2e collecte: Protestantse gemeente te Leiden
    • 3e collecte: Kosten predikantsplaatsen en aanstellingen kerkelijk werkers

Download de Givt-app en voer eenmalig de registratie uit. U geeft daarbij een machtiging om de door u gekozen bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Deze machtiging kan op elk gewenst moment worden stopgezet.

Bepaal het bedrag dat u wilt geven per rondgang. Scan de QR-code van uw kerkgebouw die wordt geprojecteerd in de uitzending of zoek het kerkgebouw in de lijst.

Uw giften ontvangen we het liefst via de app. Dat gebeurt anoniem: het is voor de PGL niet te zien van welke bankrekening de gift afkomstig is.

Als gebruik van de app niet gaat, kunt u uw bijdrage ook overmaken naar rekening NL71 INGB 0678 6510 94 van de Protestantse gemeente Leiden o.v.v. ‘17 mei 2020, De Verbinding’.

Tekst downloaden
De tekst van de verkondiging kunt u downloaden. Wilt u hem doorgeven aan geïnteresseerden die niet beschikken over internet? Zo houden we contact met elkaar.
Ook de orde van dienst kunt u downloaden.

Reacties en opmerkingen op deze dienst zijn welkom.

Beluister alleen het geluidsbestand van de kerkdienst:

Bijlagen: 

Reageren

We stellen uw reactie op de video-kerkdienst erg op prijs! U kunt reageren op de inhoud van de dienst. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe u de kwaliteit van de uitzending hebt ervaren.