Kerstbijeenkomst ouderen

Op vrijdag 21 december wordt in de Vredeskerk een feestelijke kerstbijeenkomst gehouden voor mensen van 70 jaar en ouder. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en als u wilt kunt u een vriend of vriendin uitnodigen mee te gaan! Het programma is als volgt:

16.00 uur ontvangst in de foyer; koffie en iets lekkers
16.30 uur samenzang in de kerkzaal; lezing kerstevangelie
17.30 uur aan tafel; kerstverhaal
18.30 uur afsluiting

Het aantal deelnemers is beperkt, met het oog op het eten. U wordt daarom verzocht zich op te geven voor uiterlijk maandag 17 december. Dat kan bij: Bea Anes, of bij Tiny van Zwieten. Wilt u vervoer? Laat u dat dan even weten in de e-mail.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het pastoraal beraad van De Verbinding. Dominee Venema is aanwezig.