Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 14 april 2019, 10.00

Naam: 

Palmzondag

Schriftlezingen: 

Zacharia 9:9-10; Lucas 19:28-44

Voorganger: 

Jos Wolthaus, emeritus predikant

Bijzonderheden: 

Palmpasen, zesde zondag van de veertigdagentijd; feestelijke intocht samen met de kinderen

Bijlage: