Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 25 november 2018, 10.00

Naam: 

Voleinding III

Schriftlezingen: 

Jesaja 25:6-8; Openbaring 7

Voorganger: 

René Venema, predikant De Verbinding

Bijzonderheden: 

Laatste zondag kerkelijk jaar; dienst van Schrift en Tafel

Bijlage: