Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 18 november 2018, 10.00

Naam: 

Voleinding II

Schriftlezingen: 

Zacharia 6:1-8; Openbaring 6

Voorganger: 

René Venema, predikant De Verbinding

Bijzonderheden: 

Zondag van het Diaconaat; aandacht voor diaconale reis naar Oeganda

Bijlage: