Kerkdienst

Datum en tijd: 

zondag 11 november 2018, 10.00

Naam: 

Voleinding I

Schriftlezingen: 

Ezechiël 2:8-3:3a; Openbaring 5

Voorganger: 

Jos Wolthaus, emeritus predikant

Bijlage: